Teamet på Norrmalm

Våra pedagoger är drivande och engagerade i barnens intressen, utveckling och lärande. Vi möter barnen både individuellt och i grupp för att kunna ge dem utmaningar till att växa/utvecklas. Arbetet styrs av läroplanen för förskolan och vi tar det bästa från olika pedagogiska inriktningar för att ge barnen en meningsfull verksamhet. I JENSENs koncept Träning för verkligheten utmanas barnen till att bli självständiga, tro på sig själva och få en god självkänsla, ledorden är jag kan, jag vill och jag vågar.

Team Norrmalm