Östermalm

Vi på JENSEN förskola Östermalm kännetecknas av våra utflykter till olika parker runt om i staden, vår goda, hälsosamma mat och vår dagliga kommunikation med föräldrar. Vi är ute varje dag oavsett väder och låter barnen besöka olika miljöer varje vecka. Barnen tränar sig till att bli självständiga individer och ingen är för liten för att göra utflykter.

Vi har sex avdelningar, fyra för de mindre, 1-3 år, och två för de större 3-5 år. Inom gruppen delas barnen in i mindre grupper för att få mer egentid med pedagoger och få möjlighet att utvecklas både som individ och som en del av en större grupp. Detta läsår arbetar vi med fokusområdet "Det var en gång" och inom det temat har barnen olika projekt. Alla våra avdelningar arbetar med identitetsstärkande aktiviteter för att stärka barnens jag-uppfattning.

Varje vecka har vi storsångsamling på förskolan, då träffas alla avdelningar och sjunger tillsammans. Ibland sjunger vi på förskolan och ibland träffas vi och har sångsamling i en av stadens parker. Alla avdelningar arbetar med rörelse, experiment och språk varje vecka.

Föräldrar kan följa projektens utveckling på våra projektväggar och fönster på förskolan men även löpande i vår kommunikationsplattform SCM Secure. Avdelningarna uppdaterar lärobloggen varje dag med vad barnen har gjort så att föräldrar och släktingar kan följa detta direkt i mobilen eller på webben. Utöver projektarbeten och lek har vi extra fokus på lärande genom våra lärcirklar. Det innebär att en pedagog ger en introduktion eller lär ut något till en grupp barn. Vi har lärcirklar inom matematik, språk, naturvetenskap, hälsa och omtanke.


Karolina Zervos

Förskolechef
Karolina Zervos
karolina.zervos@jenseneducation.se
070-414 35 71

Sari Axi

Biträdande förskolechef
Sari Axi
sari.axi@jenseneducation.se
tel. 073-640 06 39

icon_telefon

Växel
08-450 22 00

icon_adress

Östermalmsgatan 39
114 26 Stockholm

icon_telefon

Lotus: 073-640 64 68
Tulpan: 073-773 18 41
Viol: 073-773 18 43
Lavendel: 073-941 38 69
Flora blå: 073-640 64 69
Flora röd: 073-773 1 842


Förskolans öppettider
Förskolan följer stadens riktlinjer kring öppethållande:
"Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria dagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30."