Trygghet & självkänsla

Trygghet & självkänsla

Att alla barn trivs och känner stor trygghet i förskolan är fundamentet i vår verksamhet. Sedan starten 2005 har vi byggt upp rutiner som vi ser fungerar för att skapa trygga barngrupper och föräldrar som känner tillit. Vi arbetar målinriktat för att bygga barnens självkänsla.

Trygghet och självkänsla

Trygghet 

Säkerhet
Förutom en trygg och trivsam miljö, har vi även ett bakomliggande arbete för att skapa hög säkerhet för barnen. Våra pedagoger genomgår bakgrundskontroll och tester innan de erbjuds anställning, samt kontinuerlig utbildning i JENSEN-konceptet. Samtliga av förskolans egna anställda får utbildning i hjärt- och lungräddning och vi har väl utarbetade säkerhetsrutiner i alla våra förskolor.

Trygg inskolning och tät kontakt
Vi har en väl beprövad process för att både barn och föräldrar ska känna sig trygga under inskolningen. När ditt barn har börjat på JENSEN kan du följa barnets vardag genom en app där vi flitigt dokumenterar vad vi gör.

Självkänsla

Barns tidiga år är formativa för välmående senare i livet. Vi arbetar därför ständigt för att barnen ska utveckla sina sociala förmågor, samt lära sig att balansera och navigera mellan egna och andras behov. Respekt, hänsyn och självkänsla samspelar och vi lyfter såväl filosofiska som vardagsnära frågor för att stimulera reflektion, fantasi och det fria, egna tänkandet.