En förskola med kvalitet

En förskola med kvalitet

Vi följer aktivt upp våra egna modeller och kvalitetssäkrar dem. Vi utvärderar och förbättrar ständigt våra processer, allt från undervisning till att rekrytera de bästa medarbetarna. Våra fantastiska pedagoger säkerställer att alla barn får den bästa tänkbara starten på sitt livslånga lärande!

Kvalitetsenkäter
En viktig del i vårt arbete är även de kvalitetsenkäter som du som förälder besvarar fyra gånger per år. Tre av enkäterna kommer direkt från oss och en från kommunen. Frågorna handlar om barnets trivsel, lärande, trygghet och kontakten mellan förskola och hem. Vi uppskattar att du besvarar enkäterna då dina åsikter och tankar är värdefulla för oss då detta är en viktig pusselbit i vårt utvecklingsarbete och systematiska kvalitetsarbete. 

Vi är mycket stolta över att 97% av våra tusentals föräldrar under de senaste fem åren har rekommenderat JENSEN förskola i regelbundna enkäter.

Föräldracitat