Traditioner och gemenskap

Traditioner & gemenskap

För oss är traditioner viktigt, det skapar gemenskap och vi-känsla på förskolan. Vi firar Lucia, uppmärksammar Nobel och andra gemensamma traditioner i Sverige.

Traditioner & Gemenskap

Egna traditioner

Vi skapar egna traditioner såsom storsångsamlingar, vernissage och ett årligt uppskattat JENSEN-lopp där alla barn oavsett ålder deltar. Barnen får medalj efter avslutat lopp och familjerna brukar stanna för en trevlig picknick efteråt.