Välkommen till JENSEN förskola

På JENSEN förskola har vi höga ambitioner inom allt vi gör. Vi finns till för föräldrar som värdesätter en förskola med fokus på kunskap, trygghet och hälsa.

Vi arbetare utifrån fyra områden: Trygghet & Självkänsla, Kunskap i fokus, Pedagoger med höga ambitioner och Hälsoprofil. Dessa områden genomsyrar vår vardag på förskolan.

Under de senaste fem åren har 96% av våra föräldrar stadigt rekommenderat JENSEN och samtidigt rekommenderar 9 av 10 av våra medarbetare oss som arbetsplats. Våra höga ambitioner och goda arbetsmiljö ger lärare och pedagoger som kan ha rätt fokus - på barnens utveckling och välmående.

Vi har inte bara höga förväntningar på våra medarbetare utan även på dig som förälder! Vi tror att du är en förälder som är engagerad i ditt barns förskoletid och delar vår grundläggande syn på vad som är en bra förskola - att små barn också kan mycket och att deras hälsa alltid kommer i första rummet.

Välkommen att besöka någon av våra förskolor!

Linda_Alm

Linda Alm
Verksamhetschef/Skolchef
linda.alm@jenseneducation.se
0733 46 66 88

Karolina Zervos

Karolina Zervos
Biträdande Skolchef
karolina.zervos@jenseneducation.se
0704 14 35 71