Norrmalm

JENSEN förskola Norrmalm öppnade 2005. Vi kan därmed erbjuda er och era barn en väletablerad och trygg verksamhet, där grundstrukturen sitter sedan länge. Fullt fokus kan därmed läggas på barnen - precis som det ska vara!

Vi kännetecknas av våra utflykter till olika parker runt om i staden, våra engagerade pedagoger och vår dagliga kommunikation med föräldrarna. Vi är ute varje dag oavsett väder och låter barnen besöka olika miljöer.  Varje vecka genomför vi en heldag ute där barnen får äta lunch och vila/sova i tält. Hos oss gör såväl yngre som äldre utflykter!

Vi har fyra avdelningar. Två för de yngre; 1-2 år, en för 2-3 år samt en för de äldre 3-5 år. Inom avdelningarna delas barnen in i mindre grupper för att få mer egentid med en pedagog och för att anpassa undervisningen efter barnen. Genom att vi arbetar i både mindre och större grupper ges barnen möjlighet att utvecklas både som individer och tillsammans i ett större sammanhang. Under läsåret 2017/2018 arbetar vi med fokusområdet "Det var en gång" och inom temat har barnen olika projekt. Projekten dokumenteras dels inne på förskolans väggar och föräldrarna kan även följa det via vår blogg. Vår läroblogg uppdateras dagligen och där kan ni föräldrar följa ert barns vardag samt deras utveckling och lärande, både individuellt och i gruppen.

En dag i veckan har vi en gemensam storsångsamling för hela förskolan, oftast ute i Vanadislunden. Vi arbetar extra mycket med språk och matematik då det enligt forskning har visat sig gynna barnens inlärning inom flera ämnen. Läroplanen genomsyrar all verksamhet och vi har delat in den i olika lärcirklar för att tydliggöra vår undervisning och barnens lärande. Våra lärcirklar är; matematik, språk, naturvetenskap, hälsa, omtanke samt konst -och kultur.

Varmt välkommen till oss!


Karolina Zervos

Rektor
Karolina Zervos
karolina.zervos@jenseneducation.se
070-414 35 71


Förskolans öppettider
Förskolan följer stadens riktlinjer kring öppethållande:
"Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria dagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30."