Om JENSEN förskola Norrmalm

JENSEN förskola Norrmalm öppnade 2005 och är en fristående förskola belägen i Stockholms innerstad. Vi kan erbjuda er och era barn en väletablerad och trygg verksamhet, där grundstrukturen sitter sedan länge. Fullt fokus kan därmed läggas på barnen - precis som det ska vara!

DAGLIG UTOMHUSVISTELSE

JENSEN förskola Normalm kännetecknas av våra utflykter till olika parker runt om i staden, våra engagerade pedagoger och vår dagliga kommunikation med föräldrarna. Vi är ute varje dag oavsett väder och låter barnen besöka olika miljöer. Varje vecka genomför vi en heldag ute där barnen får äta lunch och vila/sova i tält. Hos oss gör såväl yngre som äldre utflykter.

FRISTÅENDE FÖRSKOLA MED ANPASSAD UNDERVISNING

Vi har fyra avdelningar, två för de yngre; 1-2 år, en för 2-3 år samt en för de äldre 3-5 år. Inom avdelningarna delas barnen in i mindre grupper för att få mer egentid med en pedagog och för att anpassa undervisningen efter barnen. Genom att vi arbetar i både mindre och större grupper ges barnen möjlighet att utvecklas både som individer och tillsammans i ett större sammanhang. Under läsåret 2021/2022 arbetar vi med fokusområdet "Under ytan"och inom temat har barnen olika projekt. Projekten dokumenteras dels inne på förskolans väggar och föräldrarna kan även följa det via vår blogg. Vår läroblogg uppdateras dagligen och där kan ni föräldrar följa ert barns vardag samt deras utveckling och lärande, både individuellt och i gruppen.

LÄRANDE OCH HÄLSA I FOKUS

En dag i veckan har vi en gemensam storsångsamling för hela förskolan, oftast ute i Vanadislunden. Vi på JENSEN förskola Norrmalm arbetar extra mycket med språk och matematik då det enligt forskning har visat sig gynna barnens inlärning inom flera ämnen. Läroplanen genomsyrar all verksamhet och vi har delat in den i olika lärcirklar för att tydliggöra vår undervisning och barnens lärande. Våra lärcirklar är; matematik, språk, naturvetenskap, hälsa, omtanke samt konst -och kultur.

Följ oss i våra sociala kanaler

Om du vill hänga med oss i vår vardag på förskolan, följ oss på Instagram och Facebook där vi delar med oss av våra händelserika och spännande dagar. 

 


 

nayomi

Biträdande rektor
 Nayomi Ekanayake
nayomi.ekanayake@jenseneducation.se
073 773 19 83


Förskolans öppettider
Förskolan följer stadens riktlinjer kring öppethållande:
"Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria dagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30."