Kunskap i fokus

Kunskap i fokus

Vi har en egen utbildningsmodell för att kunna ge barnen mer kunskap och väcka deras intresse att lära.

Kunskap i fokus

Med lektioner inom områdena Språk, Matematik, Omtanke, Hälsa, Konst & Kultur, Naturvetenskap och Omvärlden ges nya kunskaper och intressen väcks. Lektionerna är startskottet på barnets kunskapsresa i livet och utvecklar barnets skapande och vetgirighet. Men främst uppskattar både barn och föräldrar att barnen lär sig så mycket på JENSEN!