Bildningsresan börjar här

Vår ambition är att barnens bildningsresa börjar hos oss på JENSEN förskola. Bildningsresan hos oss bygger på fyra hörnstenar som tillsammans bildar en helhet och ger barnen det vi kallar “Träning för verkligheten”.

Bildning är målet

För oss innebär det trygga och självständiga barn, som får börja ta in kunskaper redan i förskolan, tillsammans med pedagoger med höga ambitioner i en miljö där barnen får må bra, röra på sig och äta hälsosam kost.

Vi vill kunna ge våra förskolebarn en extra dimension av utveckling och kunskaper under sin förskoletid - en introduktion till språk, matematik, omtanke, hälsa, konst och litteratur, naturvetenskap historia samt kunskaper om omvärlden.

Bildningsresan