Klagomålshantering

För oss på JENSEN är det viktigt att du är nöjd med tiden hos oss. Vi har tydliga rutiner som vi följer för att kunna göra vårt arbete på bästa tänkbara sätt.

Trots detta kan det hända att en situation uppstår som du vill framföra klagomål på. Vi har därför en rutin vart du vänder dig med dina klagomål och hur vi behandlar dem. Den bygger på att det ska vara tydligt för dig vart du kan vända dig med dina klagomål och att de ska åtgärdas skyndsamt. Det ska också vara tydligt hur du kan gå vidare med dina klagomål om du inte är nöjd med hur de behandlas.


Steg 1
Vårdnadshavare som vill framföra klagomål vänder sig i första hand till ansvarig pedagog på avdelningen. Ansvarig pedagog kommer att ta emot klagomålet och utreda det tillsammans med berörda medarbetare och återkoppla eventuella åtgärder. 

Steg 2
Om klagomålet inte rör avdelningen utan förskolan som helhet, eller om ansvarig pedagog inte behandlar klagomålet på ett sätt du är nöjd med, vänder du dig till rektorn. Rektorn kommer då att utreda klagomålet och återkoppla eventuella åtgärder som vidtas utifrån det. 

Steg 3
Om du fortfarande inte är nöjd med hur ditt klagomål behandlas tar du upp det med affärsområdeschefen för JENSEN förskola. Affärsområdeschefen kommer då att utreda klagomålet och återkoppla eventuella åtgärder som vidtas utifrån det. 

Steg 4
Det fjärde steget du kan ta om du fortfarande inte är nöjd är att kontakta företagets kvalitetschef. Det gör du förslagsvis genom att fylla i formuläret nedan. Du kan även ringa eller skicka e-post. Kvalitetschefen kommer att utreda och dokumentera klagomålet och vid behov ta fram en plan för att åtgärda påtalade brister. 

Steg 5
Om du inte får gehör när du tar upp ditt klagomål med representanter från JENSEN så kan du vända dig till Utbildningsförvaltningen i den kommun där förskolan är belägen. Enklast är att leta reda på kontaktuppgifter till dem på kommunens hemsida, eller ringa till kommunens växelnummer och beskriva vad du vill ha hjälp med, så kopplar de dig vidare till rätt person. 

Klagomålsanmälan

Affärsområdeschef JENSEN förskola:
Linda Alm
linda.alm@jenseneducation.se 

Kvalitetschef JENSEN education:
Leif Glavå
leif.glava@jenseneducation.se 


Vi arbetar för att ett klagomål alltid ska kunna åtgärdas tidigt i den rutin som beskrivs ovan. Om det ändå blir så att du ditt ärende går ända till kvalitetschefen och du fortfarande inte är nöjd så rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig tillsynsmyndighet. Vi hjälper dig gärna att ta fram kontaktuppgifter till dem. Gäller ärendet någon av våra förskolor i Stockholm ska anmäla göras till anmalan@stockholm.se.

För synpunkter om vad vi kan göra för att vidareutveckla verksamheten som inte är specifika klagomål så rekommenderar vi att de framförs i de enkäter som genomförs regelbundet eller vid föräldramöten . Vi är en utvecklingsinriktad organisation som välkomnar ett aktivt deltagande i vårt kvalitetsutvecklingsarbete.