Pedagoger med höga ambitioner

Pedagoger med höga ambitioner

På JENSEN jobbar pedagoger och förskollärare som tror på och vill skapa en förskola utöver det vanliga. Vi nöjer oss inte med en trygg miljö med mycket lek. Vi drivs av att få lära ut och väcka barnens intresse för nya kunskaper och förmågor.

Pedagoger med höga ambitioner

Vi på JENSEN är övertygade om att barn både kan och vill mer om de får rätt förutsättningar. Vi har därför positiva förväntningar på alla våra barn. Vi utmanar barnen att prova själva och tränar tillsammans för att varje dag nå små framsteg i barnens utveckling. Genom ett gott ledarskap skapar våra pedagoger rutiner och strukturer som resulterar i den höga trivsel och trygghet som vi har. Våra pedagogers engagemang och tillit till varandra bidrar till ett lustfyllt och tryggt sammanhang som möjliggör för barnen att våga utmana sig själva och växa som individer.

Våra medarbetare berättar 

Tomas

”Jag väljer att arbeta inom JENSEN education för att vi vågar omvärdera vad undervisning i Sverige innebär, att vi vågar göra det som krävs för att alla barn ska klara hela skolgången, ända från förskolan upp till grundskola, gymnasie- och vuxenutbildningar.Vi tränar barnen för verkligheten.”
- Tomas Bubicic Piros, förskollärare

Caroline

”Att arbeta på JENSEN förskola innebär att jag som förskollärare ständigt kan utmanas och utvecklas tillsammans med barnen. Genom våra minilektioner och skolförberedande grupper ger vi barnen de bästa förutsättningarna inför skolan.”
- Caroline Johansson, förskollärare