Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsresan börjar på JENSEN förskola

På JENSEN förskola står barnens kunskap, hälsa och trivsel i centrum. Vi är mycket stolta över att 97% av våra tusentals föräldrar under de senaste fem åren har rekommenderat JENSEN förskola i regelbundna enkäter.

Köanmälan FILMEN OM JENSEN FÖRSKOLA

På JENSEN förskola står barnens kunskap, hälsa och trivsel i centrum. Vi är mycket stolta över att 97% av våra tusentals föräldrar under de senaste fem åren har rekommenderat JENSEN förskola i regelbundna enkäter.

 

Hur är det att gå på JENSEN förskola?

Följ med våra barn och pedagoger i vardagen och se hur vi fokuserar på utbildning och hälsa inom förskolan. Hos oss hör lek och undervisning ihop!

 

Se filmen

 

Nystarter

Hösten 2023 startar vi en ny förskola i Gunsta i Uppsala. 
Mer information hittar du via länken nedan. 

 Gunsta 

 

 

Att gå på JENSEN förskola

Bildning är målet

Bildningsresan börjar här

Vår ambition är att barnens bildningsresa börjar hos oss på JENSEN förskola. Bildningsresan hos oss bygger på fyra hörnstenar som tillsammans bildar en helhet och ger barnen det vi kallar “Träning för verkligheten”. Läs mer

Kunskap i fokus

Trygghet & självkänsla

Ditt barns trygghet och trivsel är viktig för oss. Med det som grund skapar vi bästa förutsättningar att växa som individ. Läs mer

Lektioner

Kunskap i fokus

Barnens bildningsresa börjar hos oss, en lustfylld resa mot att bli självständiga, motiverade och kreativa individer. Svenska och matematik är ämnen som man behöver öva mycket på för att bemästra, varför vi genom hela förskoletiden fokuserar på förberedande läs-, skriv och räkneinlärning. Läs mer

Engagerade pedagoger

Pedagoger med höga ambitioner 

Ett tydligt ledarskap skapar en barngrupp med stark gruppkänsla där barnen övar på att leda sig själva och varandra. Varje pedagog har sina personliga styrkor baserat på erfarenheter, kunskaper och intressen och använder sig av det för att väcka nyfikenhet och stimulera varje barns utveckling. Läs mer

Hälsoprofil

Hälsoprofil

JENSENs hälsoprofil innebär att vi ser till barnets hälsa utifrån ett helhetsperspektiv; kost, rörelse och återhämtning. Vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna för en god hälsa genom att ha roligt när vi rör på oss. Läs mer

Traditioner & Gemenskap

Traditioner & gemenskap

För oss är traditioner viktigt, det skapar gemenskap och vi-känsla på förskolan. Vi firar självklart Lucia, uppmärksammar Nobel och andra traditioner som finns i vårt samhälle. Läs mer

studiero

TRYGGA BARN

I en enkätundersökning fick frågan om föräldrarna anser att deras barn trivs och känner sig trygga på JENSEN förskola snittbetyget 4,6 på en femgradig skala. 

Elev

NÖJDA FÖRÄLDRAR  

Visste du att under de senaste åren har föräldrarna på JENSEN förskola haft en rekommendationsgrad på över 97%?

Behörig

VI UPPMUNTRAR TILL LÄRANDE

I våra interna enkätundersökning fick vi 4,7 på en femgradig skala vid frågan om föräldrarna anser att vi uppmuntrar till barnens lust för lärande. 

Här finns vi

Pin

Landbovägen 2
197 33 BRO

Pin

Brunnbergsvägen 
438 36 Landvetter

Pin

Hyllie Gårds väg 1
216 23 Malmö

Pin

Lidnersplan 2
112 53 Stockholm

Pin

Tant Gredelins v. 8
147 60 Uttran

Pin

Alströmergatan 45B
112 47 Stockholm

Pin

Kultivatorvägen 1
137 39 Västerhaninge

Pin

Nobelbergsgatan 8
131 54 Nacka

Pin

Tulegatan 42 A
113 53 Stockholm

Pin

Margreteborgsv.14
191 38 Sollentuna

Pin

Verkstadsgatan 2
722 33 Västerås

Pin

Döbelnsgatan 2
752 37 Uppsala

Pin
Pin

Östermalmsg. 39
114 26 Stockholm

Pin
Pin
Pin

Hjulaxelvägen,
755 97 Uppsala

Pin

Döbelnsgatan 2
752 37 Uppsala

Pin

Starrängsringen 57, 11550,
Stockholm

 

Träning för verkligheten

JENSENs utbildningskoncept “Träning för verkligheten” genomsyrar verksamheten på alla våra förskolor och innebär att vi förbereder barnen för nästa steg i livet.

Läs mer

4,6

I vår senaste kvalitetsenkät frågade vi föräldrar hur nöjda de är med kvaliteten på JENSEN förskola, hur trygga de känner sig med oss och hur de anser att vårt bemötande är. Vi fick helhetsbetyget 4,6 av 5. Det är vi riktigt stolta över!

Läs mer

97% JENSEN förskola

Hela 97% av alla föräldrar till barn på JENSEN förskola skulle rekommendera oss till familj och vänner. Vi är otroligt glada över detta fina intyg på att vi gör ett bra jobb!

Läs mer

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM