Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsresan börjar här

Vi på JENSEN förskola brinner för ditt barns rätt till en bra förskola. Vi ger varje barn utmaningar och stimulans att bygga sitt eget självförtroende och självkänsla. Vårt mål är att ditt barn både ska stortrivas i förskolan och lära sig mycket.

Köanmälan Om JENSEN


 

Nystarter

Vi kan med glädje meddela att vi de två kommande åren kommer att starta två nya förskolor i Västerås och Stockholm. I augusti 2019 startar vi en ny förskola i Tillberga, Västerås. Januari 2020 startar vi förskola i en helt nybyggd skola i Kvarnsjön, Botkyrka. Mer information hittar du via länkarna nedan.

Tillberga Kvarnsjön

Vårt koncept

Bildningsresan

Barnens bildningsresa börjar hos oss, en lustfylld resa mot att bli självständiga, motiverade och kreativa individer. Svenska och matematik är ämnen som man behöver öva mycket på för att bemästra, varför vi genom hela förskoletiden fokuserar på förberedande läs-, skriv och räkneinlärning. Läs mer

Fokus på lärande

Förskolans uppdrag är att i en kärleksfull, varm miljö ge barnen omvårdnad så de mår bra och är trygga för att kunna utforska, lära och tänka tillsammans med andra barn. Enligt läroplanen för förskolan har vi ett tydligt uppdrag att förena omsorg med utbildning. Läs mer

Engagerade pedagoger

Ett tydligt ledarskap skapar en barngrupp med stark gruppkänsla där barnen övar på att leda sig själva och varandra. Varje pedagog har sina personliga styrkor baserat på erfarenheter, kunskaper och intressen och använder sig av det för att väcka nyfikenhet och stimulera varje barns utveckling. Läs mer

Hälsa och välmående

JENSENs hälsoprofil innebär att vi ser till barnets hälsa utifrån ett helhetsperspektiv; kost, rörelse och återhämtning. Vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna för en god hälsa genom att ha roligt när vi rör på oss. Läs mer

Trivsel och trygghet

Ditt barns trygghet och trivsel är viktig för oss. Med det som grund skapar vi bästa förutsättningar att växa som individ. Läs mer

Följ ditt barns lärande digitalt

Du som förälder är viktig för oss och vi är mycket måna om att ha en god relation och kommunikation med varje familj. Vi sätter stor vikt vid den dagliga dialogen som sker vid lämning och hämtning, att växla några ord och informera varandra om vad som hänt under dagen. Läs mer

 

Silverdal - Årets enhet 2018

Stort grattis till teamet på JENSEN förskola Silverdal som tog hem JENSEN educations prestigefulla utmärkelse med motiveringen:

Med ledning av en chef som vågade byta affärsområde och ett engagerat och kompetent medarbetarteam har enheten med en stor envishet, sund inställning och gnetande med detaljerna gått från klarhet till klarhet.

Enheten är idag en förebild för hela JENSEN inom alla fem målområden. Årets enhet 2018: JENSEN förskola Silverdal!

 

Träning för verkligheten

JENSENs utbildningskoncept “Träning för verkligheten” genomsyrar verksamheten på alla våra förskolor och innebär att vi förbereder barnen för nästa steg i livet.

Läs mer

Nöjdhet

I vår senaste kvalitetsenkät frågade vi föräldrar hur nöjda de är med kvaliteten på JENSEN förskola, hur trygga de känner sig med oss och hur de anser att vårt bemötande är. Vi fick helhetsbetyget 4,6 av 5. Det är vi riktigt stolta över!

Läs mer

Rekommendation

Hela 95% av alla föräldrar till barn på JENSEN förskola skulle rekommendera oss till familj och vänner. Vi är otroligt glada över detta fina intyg på att vi gör ett bra jobb!

Läs mer

Karriär på JENSEN

Har du höga ambitioner och ett starkt engagemang för människors utveckling? Bli en del av ett innovativt företag som arbetar mot att vara Sveriges bästa utbildningsföretag.

jobba med oss