Minilektioner

Förskolans uppdrag är att i en kärleksfull, varm miljö ge barnen omvårdnad så de mår bra och är trygga för att kunna utforska, lära och tänka tillsammans med andra barn.

Fokus på lärande

Barn lär sig både på egen hand och tillsammans med andra. Vi arbetar dagligen med vad vi kallar “lärcirklar” som bäst beskrivs som minilektioner. Genom dessa strukturerade och välplanerade lektioner lägger barn och pedagoger tillsammans grunden för fortsatt kunskap och lärande. Våra lärcirklar är uppdelade i sju områden, vilka har sin grund i förskolans läroplan men som också tar sikte på det som barnen förväntas kunna i lågstadiet.

Ett starkt språk berikar ditt barn 
Med ett tydligt fokus på språkinlärning vill vi skapa de bästa förutsättningarna för barnens förmåga att kommunicera och inhämta kunskap. Vi tar tillvara på varje barns språkliga förkunskaper och intressen och stimulerar dem vidare med exempelvis sång, språklekar och drama. Vårt medvetna arbete med berättande och högläsning väcker läsglädjen och ökar barnens ordförråd vilket är grunden till den fortsatta språk- och läsutvecklingen. Läsning är en naturlig del av vår vardag och barnen tycker att det är spännande att tillsammans med sina vänner prata om det vi har läst och på så vis tränas barnens hörförståelse.

Matematik är både viktigt och roligt
Att i tidig ålder börja öva på matematikens grunder gör en betydande skillnad för hur barnet senare klarar matematiken i skolan. Problemlösning, de fyra räknesätten samt geometri såsom form, position, rymd och mått är exempel på olika matematiska begrepp som vi jobbar med på förskolan. Vardagsmatematiken finns överallt, och vi uppmärksammar detta både ute, i hallen och vid matsituationerna utöver de organiserade lärcirklarna med matematikfokus.

Konst och kultur
Vi tar fasta på vikten av att barn behöver få använda sig av flera olika estetiska uttrycksformer. Att bearbeta sina intryck och tillgodogöra sig ny kunskap genom kreativa aktiviteter är betydelsefullt för att skapa en förståelse för sin omvärld. Vi låter oss inspireras av de mest framstående inom sitt område och genom att studera kända verk och pröva olika tekniker utvecklar barnen sin skapandeförmåga. Drama och teater är givna inslag i vår verksamhet. Att få gestalta sina känslor och prova på att gå in i olika roller utvecklar både den empatiska förmågan och barnets självkänsla. Dessutom ger det barnen möjlighet att på ett naturligt sätt öva på att agera och prata inför en grupp.