Lärcirklar

Våra kompetenta pedagoger genomför dagligen vad vi kallar “lärcirklar”. De handlar om att väcka nya tankar och lägga en grund inom områden som exempelvis matematik, naturvetenskap, språk och hälsa. Våra förskollärare kvalitetssäkrar innehållet i lärcirklarna och säkerställer att vi täcker läroplanens alla delar.


Hälsa

Att skapa bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv är en viktig del av förskolans arbete. Det handlar bl.a. om att vara aktiv, äta bra, medveten återhämtning och självständighetsträning. Vi vill lägga grunden för en långsiktig hälsosam livsstil.

Hälsa

Konst och kultur

Vi har ett fantastiskt kulturarv och vi vill att våra barn ska få ta del av denna skatt. Vi lär oss om konstnärer, och kompositörer och lär oss om olika tekniker genom att öva och pröva. Vi tar del av scenkonst och låter alla delar av kulturen få bli en del av våra upplevelser.

Konst och kultur

Matematik

Matematik i förskolan är så mycket mer än att lära sig siffror. Vi introducerar barnen till både algebra, geometri och sannolikhetslära. Vi använder oss av de begrepp de senare kommer att möta i skolan när vi lustfyllt leker matematik med barnen.

Matematik

Naturvetenskap

Att vi vistas mycket ute i naturen är en självklarhet, men  naturvetenskap är så mycket mer. I den här lärcirkeln inkluderar vi även “teknik” och vi vill att barnen ska bli nyfikna på olika naturvetenskapliga fenomen.

Naturvetenskap

Omtanke

I lärcirkeln OMTANKE jobbar vi mycket med vår värdegrund. Det är viktigt att förstå att man är en del av ett större sammanhang genom att lära sig visa hänsyn mot andra och vår miljö. Vi fokuserar även på integritet och vikten av att känna sig själv och sätta gränser.

Omtanke

Språk

Språket är nyckeln till kommunikation och vi fokuserar både på att lyssna, tala och samtala. Daglig högläsning ser vi som en självklar del i att arbeta med skrivna språket och på olika sätt förbereder vi barnen för att när de är redo kunna knäcka läskoden.

Språk