Lärcirklar

Våra kompetenta pedagoger genomför dagligen vad vi kallar “lärcirklar”. De handlar om att väcka nya tankar och lägga en grund inom områden som exempelvis matematik, naturvetenskap, språk och hälsa. Våra förskollärare kvalitetssäkrar innehållet i lärcirklarna och säkerställer att vi täcker läroplanens alla delar.


Hälsa

Hälsa börjar med den egna kroppen och vi lägger därför tidigt fokus på rörelse, motorik, självständighet och att lära sig känna igen kroppens signaler. Bland annat fokuserar vi på:

 • Självständighet.
 • Personlig hygien.
 • Pulshöjande aktiviteter
   
Hälsa

 

Konst och kultur

Genom att inspireras av och studera kända verk och pröva olika tekniker utvecklar barnen sin skapande förmåga. Sång, dans och teater är givna inslag i vår verksamhet. Att i allt ifrån lek till uppträdanden få prova på att gå in i olika roller utvecklar både empati och självkänsla. Exempel på områden inom Konst & Kultur:

 • Skapandeprocesser.
 • Musicerande & musikskapande.
 • Gestaltande i form av dans & teater.
 • Studera författare och kompositörer.
   
Konst&kultur

 

Matematik

Att tidigt börja lära sig matematik gör en betydande skillnad för hur barnet senare klarar matematiken i skolan. Vi uppmärksammar barnen på den matematik de möter i sin vardag på förskolan och kommer att möta framåt. Exempel på områden inom Matematiken:

 • De fyra räknesätten.
 • Form, position, rymd och mått.
 • Se mönster och sortera.
 • Problemlösning.
   
Matematik

 

Naturvetenskap

Att upptäcka och utforska naturvetenskapliga fenomen hjälper barnen att se samband och få en djupare förståelse för hur världen fungerar och hänger ihop. Hos oss tränas barnen i ett naturvetenskapligt förhållningssätt där nyfikna frågor och noggranna observationer är viktiga delar. Exempel på områden inom Naturvetenskap:

 • Året runt i naturen.
 • Växter och djur.
 • Kraft och rörelse.
 • Tekniska lösningar.
   
Naturvetenskap

 

Omtanke

Att visa hänsyn, lära sig tolka sociala signaler och koder och att samarbeta är naturliga inslag i barnens vardag. På förskolan lägger vi fokus på omtanke genom att medvetandegöra barnen kring sådant som kompisrelationer, känslor och integritet. Exempel på områden inom Omtanke:

 • Sociala koder, vett & etikett.
 • Empati och hänsyn.
 • Integritet.
   
Omtanke

 

Språk

Med ett tydligt fokus på språkinlärning vill vi skapa de bästa förutsättningarna för barnens förmåga att kommunicera, inhämta och efterfråga kunskap. Det gör vi exempelvis genom:

• Högläsning, varav flera utvalda klassiker.*
• Berättande.
• Sång, rim och ramsor.
• Börja skriva och läsa själv.
 

Språk

 

*Visst är det skillnad på bok och bok, och vissa böcker är viktigare i vår kulturhistoria än andra och vissa håller högre kvalitet än andra. Därför har vi några klassiker som alla får läsa under sin förskoletid, exempelvis sagor av Astrid Lindgren, Elsa Beskow och HC Andersen.

 

Omvärlden

Vi vill att barnen ska förstå att de är en del av ett större sammanhang. Detta gör vi bland annat genom att titta på var och hur vi och andra lever, både kompisar i barngruppen och människor i andra delar av världen. När vi djupdyker i historiska perspektiv lär vi oss om hur tidigare generationer levt. Detta leder även till att lära sig om hållbar utveckling och vad vi kan bidra med framåt. Exempel på områden vi studerar är:

 • Geografi.
 • Historiska händelser.
 • Hållbar utveckling
   
Omvärld