Hjälp oss att bli bättre

Dina synpunkter kring vår verksamhet är värdefulla för oss och med hjälp av dem kan vi bli ännu bättre. Det kan handla om förbättringsförslag, beröm, klagomål eller något du tycker att vi bör få information om. Tänk på att klagomål inte ersätter ett formellt överklagande av ett beslut.

Vi vill uppmuntra dig att alltid lämna dina synpunkter direkt till ansvarig person på verksamheten. Du kan framföra dem antingen:

• muntligt, i det direkta mötet eller via telefon.
• skriftligen, via e-post eller i vanligt brev.
• via formuläret nedan; genom att ange ditt namn för att få återkoppling eller anonymt.

När du skickat in formuläret kommer ansvarig person att utreda ditt ärende och följa upp detta med dig. Detta gäller dock enbart om du angivit dina kontaktuppgifter.

Till formuläret