Information om coronavirus

Med anledning av spridning av Coronaviruset gäller följande direktiv för alla elever och medarbetare på JENSEN. 

JENSEN förskola hålls öppet som vanligt. För elever/barn i dessa verksamheter gäller att om man får symtom som feber, hosta och svårigheter att andas ska man hålla sig hemma och vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man går tillbaka till skolan. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare håller sig uppdaterade genom att ta del av information från skolan och från Folkhälsomyndigheten. 

JENSEN fortsätter att agera mycket restriktivt och ta det säkra före det osäkra. Får vi in smitta på någon av de skolor som fortsatt är öppna kommer vi att informera alla berörda direkt och vidta större åtgärder.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla föräldrar och elever som tagit stort ansvar och följt våra uppmaningar om att vara hemma under inkubationstiden. Detta har fungerat mycket bra trots att vi var mer restriktiva än myndigheterna initialt.