Kontakta oss

Telefon och växel

Växel
08-450 22 00
Vardagar
9-12 och 13-16

Besöksadress

Huvudkontor
Tulegatan 44
113 53 Stockholm

Besökstid: 9.00-17.00

Postadress

Postadress
JENSEN education
Box 111 24
100 61 StockholmKontakta våra förskolorKlagomålshantering
Ibland händer det att man som förälder vill rikta ett klagomål mot förskolan. Detta kan göras direkt till förskolechef, i samband med en enkät eller anonymt till vår klagomålshantering.

  • Förskolechef ansvarar för att ta emot, utreda, hantera och återkoppla klagomålen.
  • Klagomål som gäller förskolans ledning eller förskolechefen. Affärsområdeschefen förskola ansvarar för att ta emot, utreda, hantera och återkoppla klagomålen.
  • Klagomål som gäller förskolans verksamhetsledning. VD ansvarar för att ta emot, utreda, hantera och återkoppla klagomålen.

Är man inte nöjd med JENSENs hantering av ärendet kan man gå vidare till uppdragsgivaren för förskolan, det vill säga den kommun där förskolan ligger. Vi tillhandahåller kontaktuppgifter till de man kan vända sig till.