Om förskolan i Vigelsjö

I augusti 2022 startade vi JENSEN förskola Vigelsjö som ligger i nordvästra Norrtälje, Stockholms län. Förskolan erbjuder plats för ca 140 barn fördelat på 8 avdelningar i åldrarna 1-5 år. 

FRISTÅENDE FÖRSKOLA MED NATURNÄRA LÄGE

Förskolan har en egen, stor och härlig gård och närhet till skog och sjö. Med eget tillagningskök skapar vi de bästa förutsättningarna för att ge barnen en hälsosam och varierad kost.

Intill förskolan finns skogsmark med pulkabacke för aktiviteter under kalla dagar. Lommarbadet är en kort promenad bort för bad och lek. Angränsande i norr finns en lekplats som kopplas samman med den nya förskolegården.

MILJÖPERSPEKTIV FÖR BARNENS HÄLSA

Både barnens och miljöns perspektiv finns med då förskolan är byggd i trä med solpaneler på taket, stora fönster, dagsljusanpassad belysning samt en väl tilltagen klimatanläggning och harmonisk interiör. Förskolan ligger även vackert placerad i en skogsglänta och har en fantastisk utemiljö.

FOKUS PÅ HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

Vår hälsoprofil innebär att vi ser till barnets hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med kost, rörelse och återhämtning. Vårt mål är att ge barnen de bästa förutsättningarna för en god hälsa genom att ha roligt när vi rör på oss. På JENSEN förskola genomför vi heldagsutflykter med barnen och lärandet sker såväl utomhus som inomhus. Med eget tillagningskök skapar vi de bästa förutsättningarna till att ge barnen en hälsosam och varierad kost.

Följ oss i våra sociala kanaler

Följ JENSEN förskola på Instagram och Facebook

 

Fasad Vigelsjö
Entre Vigelsjö

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig!

Therese-lilja-porträtt

Rektor

Therese Lilja
therese.lilja@jenseneducation.se
073 773 32 29