Uppsala

JENSEN förskola Uppsala kännetecknas av våra studiebesök, goda hälsosamma mat och dagliga kommunikation med föräldrar. Vi är ute varje dag oavsett väder och låter barnen besöka olika utomhusmiljöer varje vecka. Barnen tränar sig till att bli självständiga individer och ingen är för liten för att göra utflykter.

Vi på JENSEN förskola Uppsala har plats för 59 barn. Förskolan består av fyra avdelningar. En för våra yngsta barn, 1-2 år,  en för de lite äldre 2-4 år samt två för våra äldsta barn 4-5 år. Inom gruppen delas barnen in i mindre grupper för att få lite egentid med pedagoger och få möjlighet att utvecklas både som individ och som en del av en större grupp. Förskolans lokaler är uppdelade i två plan; två team håller till på det nedre planet och ett på det övre. Vi arbetar med ett tätt samarbete samtliga team emellan, där alla - både barn och vuxna - verkligen känner varandra. Detta bidrar till stor trygghet för både barn, föräldrar och pedagoger, samtidigt som det skapar en flexibilitet kring organisation och arbetssätt. Detta ger oss många fördelar i arbetet med att utforma den allra bästa verksamheten för varje barn.

Alla kan följa förskolans projekt löpande på våra projektväggar eller digitalt i vår kommunikationsplattform SCM Secure. Där uppdaterar teamen varje dag vad barnen har gjort så att föräldrar och släktingar kan följa detta direkt i mobilen eller på webben.

Utöver projektarbeten och lek har vi extra fokus på lärande genom våra lärcirklar. Det innebär att en pedagog ger en introduktion eller lär ut något till en mindre grupp barn. På förskolan har vi lärcirklar inom matematik, språk, naturvetenskap, hälsa, omtanke samt konst och kultur.

Detta läsår arbetar vi i Uppsala med fokusområdet "Det var en gång" och inom det temat har barnen olika projekt. Alla våra avdelningar arbetar med identitetsstärkande aktiviteter för att stärka barnens jag-uppfattning, att bli sitt bästa jag.


Staffan Lagerqvist

Rektor
Staffan Lagerqvist
staffan.lagerqvist@jenseneducation.se
0737 73 31 02


JENSEN förskola Uppsala

Förskolans öppettider
6.30-17.00 alla helgfria dagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.