OM FÖRSKOLAN I KÅBO, UPPSALA

JENSEN förskola Kåbo är en väletablerad och trygg förskola som tränar barnen för verkligheten.  Vårt fokus är att skapa trygga, glada och självständiga barn - som med kunskap, goda sociala färdigheter och en tilltro till sin egen förmåga - möter sin omvärld med en känsla av att de kan, vill och vågar.

FRISTÅENDE FÖRSKOLA MED TRYGGA OCH NÄRA RELATIONER 

Vi på JENSEN förskola Kåbo har plats för 59 barn fördelat på fyra avdelningar - Älvan, Tomten, Draken och Trollet.  På nedre plan håller våra 1-3 åringar till (Älvan/Tomten) med 15 barn och tre pedagoger i varje grupp. Våra 4-5 åringar håller till på övervåningen (Draken/Trollet)  och består av 14 barn och två pedagoger per grupp. 

Förskolegården är gemensam och där både startar och avslutar vi våra dagar tillsammans. Vi arbetar otroligt nära varandra vilket skapar en stor trygghet och gemenskap där alla känner alla - barn, pedagoger och vårdnadshavare. 

TRYGGHET OCH LÄRANDE I FOKUS 

Det som kännetecknar oss är våra engagerade pedagoger, vår hälsoprofil , samt våra dagliga minilektioner som utgår ifrån våra sju lärcirklar: språk, matematik, hälsa, omtanke, omvärlden, naturvetenskap och konst&kultur. Vår undervisning dokumenteras dagligen i vår kommunikationsplattform Abbum och följs upp veckovis i teamen där verksamheten analyseras, utvärderas och planeras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för samtliga barn på förskolan. 

På JENSEN förskola ser vi barnens styrkor och tror på deras förmågor - därför uppmuntrar vi redan tidigt till att prova själva och ta sig an nya utmaningar. Vi stärker barnen inifrån och ut och genom bra kost, utomhuspedagogik, fysiska aktiviteter och mindfulness vill vi ge dem grunden till en god hälsa.

Teamet

På JENSEN förskola Kåbo arbetar tio engagerade pedagoger fördelade på våra fyra avdelningar. Tillsammans skapar vi en trygg, lustfylld och lärorik vardag för barnen och strävar hela tiden mot att bli de bästa versionerna av oss själva. 

Följ oss i våra sociala kanaler

Om du vill hänga med oss i vår vardag på förskolan, följ oss på Instagram och Facebook där vi delar med oss av våra händelserika och spännande dagar. 

 


Staffan Lagerqvist

Rektor
Staffan Lagerqvist
staffan.lagerqvist@jenseneducation.se
0737 73 31 02

 

 


JENSEN förskola Uppsala

Förskolans öppettider
06.30-17.00 alla helgfria dagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.