Engagerade pedagoger

Våra regelbundna kvalitetsenkäter visar att föräldrarna är mycket nöjda med våra pedagoger. Det man uppskattar mest är pedagogernas engagemang, kreativitet och kompetens.

Engagerade pedagoger

Trivsel och trygghet
Ett tydligt ledarskap skapar en barngrupp med stark gruppkänsla där barnen övar på att leda sig själva och varandra. Varje pedagog har sina personliga styrkor baserat på erfarenheter, kunskaper och intressen och använder sig av det för att väcka nyfikenhet och stimulera varje barns utveckling. Genom sitt engagemang och sin kompetens skapar våra pedagoger en trygg och trivsam förskola för alla barn.

“JENSEN förskolas pedagoger är mina hjältar!“
– Adam, förälder

Vi coachar och uppmuntrar
Vi är övertygade om att barn kan mer om vi bara ger dem rätt förutsättningar att våga försöka. Vi kallar det ett coachande förhållningssätt där vi stöttar och uppmuntrar barnen att klara av saker själva. Tillsammans tränar vi på att göra sådant som känns svårt.

”Jag har haft mina barn på JENSEN förskola i många år och har alltid känt mig oerhört trygg med att ha dem där. Pedagogerna ser värdet i att lyfta barnen och alla barn blir sedda. Den kunskapsnivå som mina barn nått på JENSEN gör mig djupt imponerad. En förskola i världsklass!” 
– Lisa, förälder

Traditioner
På JENSEN tycker vi att det är både viktigt och roligt med traditioner. Vissa traditioner är mer självklara, så som Lucia, påsk och midsommarfirande, medan andra har vi skapat själva för att stärka gemenskapen på våra förskolor. Till exempel anordnar vi såpbubbeldagen då vi experimenterar med och upptäcker fenomen kring såpbubblans struktur. Varje vårtermin avslutas med JENSEN-loppet, en löparfest för alla åldrar.