Engagerade pedagoger

Vi vet att barn har en högre kompetens än vi vuxna ofta tror. Vi är övertygade om att barn både kan och vill mer om de får rätt förutsättningar. Vi har därför positiva förväntningar på barnen och engagerar oss aktivt i att stötta dem till framgång. Vi utmanar dem att prova själva och tränar tillsammans på det som man ännu ej behärskar.

Genom ett tydligt ledarskap skapar våra pedagoger rutiner och strukturer som resulterar i en barngrupp med stark gruppkänsla. Våra pedagogers engagemang bidrar till ett lustfyllt och tryggt sammanhang som möjliggör för barnen att våga utmana sig själva och växa som individer.

Engagerade pedagoger

Trivsel och trygghet
Ett tydligt ledarskap skapar en barngrupp med stark gruppkänsla där barnen övar på att leda sig själva och varandra. Varje pedagog har sina personliga styrkor baserat på erfarenheter, kunskaper och intressen och använder sig av det för att väcka nyfikenhet och stimulera varje barns utveckling. Genom sitt engagemang och sin kompetens skapar våra pedagoger en trygg och trivsam förskola för alla barn.

“JENSEN förskolas pedagoger är mina hjältar!“
– Adam, förälder

Vi coachar och uppmuntrar
Vi är övertygade om att barn kan mer om vi bara ger dem rätt förutsättningar att våga försöka. Vi kallar det ett coachande förhållningssätt där vi stöttar och uppmuntrar barnen att klara av saker själva. Tillsammans tränar vi på att göra sådant som känns svårt.

”Jag har haft mina barn på JENSEN förskola i många år och har alltid känt mig oerhört trygg med att ha dem där. Pedagogerna ser värdet i att lyfta barnen och alla barn blir sedda. Den kunskapsnivå som mina barn nått på JENSEN gör mig djupt imponerad. En förskola i världsklass!” 
– Lisa, förälder

Traditioner & gemenskap
För oss är traditioner viktigt, det skapar gemenskap och vi-känsla på förskolan. Vi firar självklart Lucia, uppmärksammar Nobel och andra traditioner som finns i vårt samhälle. Utöver det har vi även skapat egna traditioner såsom storsångsamligar, vernissage och ett årligt uppskattat JENSEN-lopp där alla barn oavsett ålder deltar. Barnen får medalj efter avslutat lopp och familjerna brukar stanna för trevlig picknick efteråt.