Trivsel och trygghet

Ditt barns trygghet och trivsel är viktig för oss. Med det som grund skapar vi bästa förutsättningar att växa som individ.

Trivsel och trygghet

Vi jobbar aktivt med att skapa en trygg och säker miljö och säkerställer att alla pedagoger har uppdaterade kunskaper kring HLR. Varje förskola har en egen utbildad HLR-instruktör som snabbt kan utbilda nya medarbetare som kommer in i verksamheten. Inför våra utflykter gör vi riskanalyser, både för resvägen och platsen vi planerar att åka till. 

Att skapa ett trivsamt klimat för både barn och vuxna är något vi ser som självklart. Vi ser kontinuerligt över vår pedagogiska miljö så att barnen stimuleras och trivs. Varje dag arbetar vi med att var en bra kompis och ha goda relationer till varandra, både på egna avdelningen men även mellan alla barn och vuxna på förskolan.

Integritet

Vi arbetar aktivt med att lära barnen att känna sitt eget värde och sina egna rättigheter och gränser, samt att värna dessa. Detta integritetsarbete är en naturlig del av vår verksamhet och bedrivs genom exempelvis samtal och övningar, där vi bland annat fokuserar på känslor - att känna igen, förstå och uttrycka dessa på ett tydligt, konstruktivt sätt. Vi uppmuntrar barnen att säga ifrån till både barn och vuxna om något som inte känns okej för dem händer. För att säkerställa att vi medvetandegör oss själva och barnen på integritetsperspektivet, har vi riktade integritetsövningar inplanerade i vårt årshjul fyra gånger per år. Att vara trygg i sig själv och kunna sätta gränser kring sin egen person, är en viktig del i att bli trygg även i sin omvärld.