Träning för verkligheten

JENSENs utbildningskoncept “Träning för verkligheten” genomsyrar verksamheten på alla våra förskolor och innebär att vi förbereder barnen för nästa steg i livet.

Bildning, goda sociala färdigheter och tilltro till sin egen förmåga gör att barnen från JENSEN förskola möter sin framtid med en känsla av att de kan, vill och vågar. Det innebär även att vi prioriterar de områden som lägger grunden för ditt barns långsiktiga lärande och utveckling och har fokus på den medvetna och lustfyllda undervisningen.

Vi lägger stor vikt vid att barnet får utmaningar och stöd att växa som individ, att samarbeta med andra och även prova på att leda andra. Genom utepedagogik, fysisk aktivitet, mindfulness och bra kost vill vi även ge varje barn grunden till en god hälsa.

Träning för verkligheten