En kvalitetsförskola med långsiktighet

Vi följer aktivt upp våra egna modeller och kvalitetssäkrar dem. Vi utvärderar och förbättrar ständigt våra processer, allt från undervisning till att rekrytera de bästa medarbetarna. Våra fantastiska pedagoger säkerställer att alla barn får den bästa tänkbara starten på sitt livslånga lärande!

Kvalitetsenkäter
En viktig del i vårt arbete är även de kvalitetsenkäter som du som förälder besvarar fyra gånger per år. Tre av enkäterna kommer direkt från oss och en från kommunen. Frågorna handlar om barnets trivsel, lärande och kontakten mellan förskola och hem. Vi förväntar oss att du besvarar enkäterna då dina åsikter och tankar är värdefulla för oss då detta är en viktig pusselbit i vårt utvecklingsarbete och systematiska kvalitetsarbete.

Utbildning av våra pedagoger
Alla våra medarbetare genomgår en omfattande rekryteringsprocess, både vad det gäller pedagogiska kunskaper och personlighet. Pedagogerna får löpande fortbildning via vår interna utbildningsenhet JENSEN academy. För varje barns säkerhet genomförs återkommande utbildning i brandskydd, anmälningsskyldighet, tystnadsplikt samt hjärt- och lungräddning. Vi har egna instruktörer i hjärt- och lungräddning för att säkerställa att alla har uppdaterade kunskaper.

Ett familjeföretag med långsiktighet
JENSEN är ett familjeföretag som drivs av passion för människors kunskap och utveckling. Håkan Jensen grundade företaget 1996 och är fortfarande VD och långsiktig ägare. Både Håkan och Anna är fullt aktiva och engagerade i JENSENs ledning. I ledningen har de flesta chefer jobbat 10 år eller mer - vilket garanterat en långsiktighet, kontinuitet och kompetens som byggt vår kvalitet över tid. Vi har startat alla våra skolor själva från grunden, med hjälp av rätt medarbetare och vår unika JENSEN-kultur.

Håkan&Anna