En kvalitetsförskola med långsiktighet

Kvalitetsenkäter
En viktig del i vårt arbete är de kvalitetsenkäter som du som förälder besvarar fyra gånger per år. Tre av enkäterna kommer direkt från oss och en från kommunen. Frågorna handlar om barnets trivsel, lärande och kontakten mellan förskola och hem. Vi förväntar oss att du besvarar enkäterna då dina åsikter och tankar är värdefulla för oss och ligger till grund för vårt utvecklingsarbete och systematiska kvalitetsarbete.

Utbildning av våra pedagoger
Alla våra medarbetare genomgår en omfattande rekryteringsprocess, både vad det gäller pedagogiska kunskaper och personlighet. Pedagogerna får löpande fortbildning via vår interna utbildningsenhet JENSEN academy. För varje barns säkerhet genomförs återkommande utbildning i brandskydd, anmälningsskyldighet, tystnadsplikt samt hjärt- och lungräddning. Vi har egna instruktörer i hjärt- och lungräddning för att säkerställa att alla har uppdaterade kunskaper.

Långsiktighet
JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling – inte riskkapital. Eftersom vi är ett familjeföretag sitter entreprenörskap i väggarna. Vi har byggt alla våra skolor från grunden, med hjälp av rätt medarbetare och vår starka JENSEN-kultur. Håkan Jensen grundade företaget 1996 och är fortfarande engagerad VD och långsiktig ägare. Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer om hans syn på utbildning och om målet att skapa Sveriges bästa utbildningsföretag.