Inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning. Idén är att det är du som förälder som är den som förmedlar till barnet att förskolan är en trygg miljö. Modellen är uppbyggd på tre dagar och det är viktigt att lyssna till vad barnet uttrycker och anpassa inskolningen för att det ska bli en så positiv upplevelse som möjligt. Före inskolningen blir du kontaktad via telefon av en pedagog så att ni får möjlighet att stämma av eventuella frågor.

Inskolning