Hälsa och välmående

JENSENs hälsoprofil innebär att vi ser till barnets hälsa utifrån ett helhetsperspektiv; rörelse, återhämtning och kost. Vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna för att lägga grunden för en långsiktigt god hälsa.

Hälsa och välmående

Vi jobbar aktivt med medveten rörelse, med tydligt fokus på vad vi gör och varför, dels genom pulshöjande aktiviteter som till exempel lek, gymnastik, bollsport och dans men även på kroppsmedvetenhet genom exempelvis koordinationsträning.

Vila är viktigt för att vi ska hitta lugnet i vardagen, på våra förskolor har vi varje dag återhämtning genom exempelvis sömn eller mental träning.

Kosten är också en viktig del i hälsan, där vi arbetar med medvetenhet kring mat, vikten av att äta rätt, näringsrikt och varierat. Barnen får träna på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker. Våra måltider består av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror.

Mindfulness och mental träning
Genom enkla övningar i mindfulness och mental träning lär sig barnen att vara allt mer medvetna om sin tillvaro och att rikta sin uppmärksamhet. Vi stannar upp och lyssnar till våra kroppar och blir medvetna om hur det känns när man är lugn och avslappnad. Vi tränar på att fokusera, tänka positivt och se möjligheter.

Bra kost - ett medvetet val
Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en varierad och näringsrik kost. Därför består våra måltider av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Barnen får tidigt lägga upp sin mat själva och därigenom ta ställning till vad de vill äta. De tränar sig då på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad.

Rörelse
Vi vill lägga grunden för den livslånga rörelseglädjen. Med rörelse och fysisk aktivitet stimuleras utvecklingen av bättre motorik och kroppsuppfattning. Genom pedagogiska promenader lär vi oss om vår omvärld samtidigt som vi får motion. Med traditioner som JENSEN-loppet får barnen tidigt ta del av glädjen i att utmana sig själv och delta i tävlingar.

Utepedagogik och äventyr i skog och stad
För att ge barnen en bra start på dagen, inleder vi varje dag med att vara utomhus i friska luften, där barnen genom lek och aktiviteter får utlopp för sitt rörelsebehov. Flera gånger i veckan ger vi oss av till parker och andra platser runt om i vår stad. Ett viktigt moment i vår pedagogik är att barnen tidigt får träna på att promenera och bekanta sig med lokaltrafiken som kan ta oss på många spännande äventyr.

Minst en dag i veckan har vi utflyktsdag då vi oftast tar med oss lunchen ut. Vi tar oss gärna till skogen för att kunna arbeta med lärande inom naturvetenskap och läroplanens övriga områden. Vi vill att barnen får uppleva naturens lugn och får möjlighet att upptäcka allt som sker bland träd, stenar och vattenpölar. För de yngre barnen som sover mitt på dagen väljer vi miljöer där vi kan sätta upp våra tält att sova i. Att sova utomhus är skönt och ger ett avbrytande lugn i barnens vardag som präglas av många intryck och sociala kontakter. Barnen får rikligt med frisk luft och slipper jäkta tillbaka till förskolan för att sova. Vi är också måna om att barnen ska ges möjlighet att ta del av stadens kulturutbud och besöker därför regelbundet både bibliotek och muséer.