Följ ditt barns lärande digitalt

Förutom det dagliga mötet med pedagogerna där vi stämmer av stort och smått som berör ditt barn, kan du via mobilappen Abbum följa vad ditt barn gör och lär sig under dagen, både via datorn och mobilen.

Följ din barns vardag

Du som förälder är viktig för oss och vi är måna om att ha en god relation och kommunikation med varje familj. Vi sätter stor vikt vid den dagliga dialogen som sker vid lämning och hämtning, att växla några ord och informera varandra om vad som hänt under dagen. Utöver detta får du via vår digitala plattform insyn i ditt barns vardag på förskolan och kan följa ditt barns utveckling genom dagliga blogginlägg.

Du kan enkelt se vad som sker på förskolan genom foton, filmer och korta beskrivningar och kan samtidigt få insyn i vilka läroplansmål vi har fokuserat på under dagen. Utöver detta får du även regelbundna uppdateringar kring ditt eget barns specifika lärande. När ditt barn slutar hos oss för att börja i skolan, finns en digital portfolio som ni kan ladda ner och spara som ett minne av tiden på förskolan.