Anmäl ditt barn till sporter

En del i Campus Kvarnsjöns koncept är att vi kan erbjuda sporter inom ramen för barnens skoldag. Vi erbjuder i nuläget de externa aktiviteterna Karate i samarbete med Botkyrka Shukokai Karate och Balett i samarbete med Base23 Alhanko dansakademi, en av Stockholms främsta dansskolor. Karate erbjuds för de allra äldsta barnen på förskolan, medan balett erbjuds från ca tre års ålder. Båda kurserna omfattar sju kurstillfällen och äger rum i ett av förskolans rörelserum. En av förskolans pedagoger finns med vid passen, tillsammans med instruktör från föreningen. Aktiviteterna är avgiftsbelagda; anmälan och fakturering sker via respektive förening (mer information kommuniceras via förskolan inför kursstart).

Sportaktiviteter på JENSEN förskola Kvarnsjön

Att som förälder få till barnens egna aktiviteter med jobb och logistik på udda tider med trötta barn kan vara stressigt - vi vet samtidigt hur viktigt sporter är för barnen, därför vill vi underlätta för er! Vi har valt att erbjuda två sporter som inte bara utvecklar fysiken utan som även har ett stort fokus på att utvecklas som person, nämligen karate och balett.

Karate
Karate är stärkande fysisk träning, som bland annat tränar koordination och kroppsuppfattning, men utvecklar även barnens karaktär, respekt, självdisciplin, självförtroende, beslutsamhet och mentala styrka.

Balett
Baletten är grunden till all dans och utvecklar förutom fysisk styrka - smidighet, balans och hållning - även barnets musikalitet, gestaltning och rytmkänsla. Baletten är, liksom karate, karaktärsdanande i disciplin, självkänsla och mental styrka. Balett är ett sätt att uttrycka sig och mycket tuffare träning än många tror.

Information om hur man anmäler sig kommer inför varje kursstart.