Teamet i Danvikstull

Hos oss som arbetar på JENSEN förskola Danvikstull råder en härlig stämning, där respekt och glädje är dominerande i all interaktion - såväl oss kollegor emellan som när vi kommunicerar med barn och vårdnadshavare. Vi brinner allihop för barnens bästa och ser vår verksamhet som ett viktigt forum för barnen att växa och utvecklas, både individuellt och tillsammans med oss och varandra. Ett nyfiket förhållningssätt och aldrig sinande engagemang för barnen och deras lärande är också väldigt viktigt för oss. Vi kollegor är bra på att uppmärksamma och uppmuntra varandra. Genom vårt agerande gentemot varandra och andra vi möter är vi goda förebilder för barnen, som på ett naturligt sätt lär sig hur vi bemöter våra medmänniskor.

 

Team JENSEN förskola Danvikstull